Používané zkratky - svjmost.cz

Používané zkratky

Na tomto webu jsou používány tyto zkratky:

  • SVJ – společenství vlastníků jednotek
  • o.z. – občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.)
  • ZoVR – zákon o veřejných rejstřících (zákon č. 304/2013 Sb.)Vzory a formuláře